Ly nhựa 500ml đáy tròn

Liên hệ để có giá tốt: 09 35 30 33 66

920  VNĐ

Giá ly: 920

Giá ly + nắp: 1200

ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA SẢN PHẨM
Danh mục:
0905.854.988