Xem tất cả 10 kết quả

Thiết bị trà sữa

BÌNH Ủ TRÀ/GIỮ NHIỆT

600.000  VNĐ

Thiết bị trà sữa

MÁY ĐÁNH KEM FEST 7L

4.880.000  VNĐ

Thiết bị trà sữa

MÁY ĐÁNH SỮA MILKSHAKE MILATE

1.680.000  VNĐ

Thiết bị trà sữa

MÁY LÀM LẠNH ĐỒ UỐNG 2 NGĂN

8.880.000  VNĐ
10.800.000  VNĐ
8.500.000  VNĐ
3.880.000  VNĐ
3.080.000  VNĐ
-28%

Thiết bị trà sữa

NỒI Ủ TRÂN CHÂU

1.380.000  VNĐ 990.000  VNĐ

Thiết bị trà sữa

THẺ RUNG TỰ PHỤC VỤ

4.880.000  VNĐ
0905.854.988